Category
Books

Sudden Death

Foto: Fabien O. Greenberg        Tekst: Bård Kjøge Rønning

 

Unge frilansere og kunstnere fikk livet snudd opp ned da corona-pandemien kom til Norge. Økonomiske vanskeligheter, sosial isolasjon, begrensede arbeidsmuligheter.

I Sudden Death portretteres 9 frilansere, kunstnere og kulturaktører nært i deres hverdag, virke og tilstand gjennom pandemien. Boka gir et genuint innblikk hinsides statslønnede hjemmekontor og krisepakkenes nedslag, og er obligatorisk og medrivende lesning for alle med interesse for kunst og kultur.